- See more at: http://kesramanch.blogspot.com/2013/07/Facebook-LikeBox-JQuery-Popup-with-Timer.html#sthash.SXaf43j1.dpuf

विषय सूची

@ साहित्याकाशका लागि प्रतिपादित " केस्रा" विधाको प्रवर्तक:- मौलश्री लिम्बू , प्रवक्तात्रय:- दिलिप 'सगर' राई,जीवन देवान 'गाउँले' र कृष मगर एवम् केस्रा लेखन मञ्च हार्दिक स्वागत गर्दछ।

Thursday, 7 April 2016

दिलिप राई 'सगर'

      दिलिप राई 'सगर' जीका केस्राहरु
         "अठोट"
केस्रा  लेखेर  मरे  मरिन्छ
लेखिरने  कोशिस गरिन्छ
नेपाली  साहित्य  मौलाउन
साहित्यको भन्डार भरिन्छ
सपना   पूरा   गरि  मरिन्छ
अमर  नाउँ  सुवास छरिन्छ ।
***    ****    ****
        "डोको"