- See more at: http://kesramanch.blogspot.com/2013/07/Facebook-LikeBox-JQuery-Popup-with-Timer.html#sthash.SXaf43j1.dpuf

विषय सूची

@ साहित्याकाशका लागि प्रतिपादित " केस्रा" विधाको प्रवर्तक:- मौलश्री लिम्बू , प्रवक्तात्रय:- दिलिप 'सगर' राई,जीवन देवान 'गाउँले' र कृष मगर एवम् केस्रा लेखन मञ्च हार्दिक स्वागत गर्दछ।

Sunday, 18 March 2012

आलेख- भक्ति प्र.पौड्याल

- भक्ति प्रसाद पौड्याल
मोरंग
केस्राका लागि एउटा छन्द

योमात्रा छन्द हो र यसमा चौध मात्रा छन् :-
यसमा न्यूनतम आठ अक्षरदेखि केस्राका लागि आवश्यक बाह्र अक्षरसम्म राख्न सकिन्छ ।
तेस्रो मात्रा र दशौँ मात्रा अनिवार्य लघु हुनु पर्ने र चौधौँ मात्रा गुरु हुनु पर्ने यो लय निकै लचिलो छ ।
यदि आठ अक्षरका हरफ हुने हो भने दोस्रो र छैठौँ अक्षर अनिवार्य लघु र अरु सबै गुरु हुन्छन् ।

SISS SISS. 14
अथवा
IIISS SISS .14
अथवा
IIISS IIISS .14
अथवा
IIIIIS IIIIIS .14
अथवा
SIIIS SIIIS .14
अथवा
SISS IIISS .14